Green Innovation and Development Centre
EU

Bạn chưa biết về chiến dịch?

"Vì một An Giang Xanh Sạch Đẹp” là một chiến dịch nhằm thúc đẩy các sáng kiến bảo vệ môi trường tại An Giang. Trong chiến dịch này, Quỹ Alphanam Green Foundation cam kết tài trợ 3 tỷ đồng cho các dự án của thanh niên tại An Giang trong 3 năm 2016-2018

 

Start the project

26 - 11 - 2017

Quản lý danh sách cơ sở lưu trú

Cho phép chủ cơ sở quản lý nhiều cơ sở lưu trú với nhiều loại hình lưu trú khác nhau, tất cả đều cùng nằm trong một tài khoản quản lý. Cho phép chủ cơ sở quản lý nhiều cơ sở lưu trú với nhiều loại&;nbsp;hình lưu trú khác nhau, tất cả đều cùng nằm trong một tài khoản quản lý. Cho phép chủ cơ sở quản lý nhiều cơ sở lưu trú với nhiều loại hình lưu trú khác nhau, tất cả đều cùng nằm trong một tài khoản quản lý. Cho phép chủ cơ sở quản lý nhiều cơ sở lưu trú với nhiều loại hình lưu trú khác nhau, tất cả đều cùng nằm trong một tài khoản quản lý.   

26-11-2017

Quản lý sơ đồ phòng

Với hình ảnh trực quan mô hình hóa phòng cho thuê giúp chủ cơ sở lưu trú dễ dàng quản lý được trạng thái phòng trống hay có khách hay phòng bẩn

01-12-2017

Project finished