Green Innovation and Development Centre

Tuyển Tư vấn Phát triển tổ chức

  |   Author : GreenID Vietnam

8:30 AM

Tên hoạt động:          Đánh giá và cải thiện hệ thống quản trị nhân sự của Green ID

Địa điểm:                    Hà Nội

Thời gian:                   Từ  tháng 4/2018 đến tháng 7/2018

Cơ sở

Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) là một tổ chức phi lợi nhuận (NGO) của Việt Nam được thành lập dưới Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) theo quyết định số 840/QD-LHH ngày 27/12/2011. GreenID hoạt động để góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững cho Việt Nam và khu vực Mê Công và hiện đang nỗ lực để trở thành một tổ chức phi chính phủ Việt Nam có uy tín và đi tiên phong trong thúc đẩy năng lượng bền vững.

Green ID có một đội ngũ 20 cán bộ và nhân viên, tập trung vào việc thực hiện các dự án phát triển với nguồn tài trợ nước ngoài.  Mặc dù đã có những văn bản quản trị tổ chức, quy định làm việc tuy nhiên những văn bản này chưa được hệ thống hóa hoặc chưa hoàn chỉnh. Cơ cấu tổ chức chưa hợp lý, các cán bộ đặc biệt là cán bộ trẻ, cấp thấp chưa được trao quyền đầy đủ, bối rối trong các mối quan hệ báo cáo chồng chéo dẫn đến hạn chế trong công việc.  Green ID mong muốn xây dựng và cải tiến hệ thống quản trị nhân sự hiện tại theo những chuẩn mực tiên tiến và tăng cường năng lực quản lý để nâng cao hiệu quả hoạt động.

Điều khoản và Điều kiện

1.0       Mục đích

Mục đích của Tư vấn là cải thiện kết quả hoạt động của Green ID thông qua việc cung cấp những đánh giá tổng thể một cách khách quan, độc lập về hiện trạng của GreenID và tư vấn về phương pháp, công cụ và kiến thức chuyên môn nhằm hỗ trợ các cán bộ quản lý của Green ID nâng cao năng lực để xây dựng hệ thống quản lý tổ chức bài bản và hiệu quả hơn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.

2.0       Mục tiêu cụ thể (kết quả mong đợi)

2.1       Cơ cấu tổ chức và hệ thống chức danh được xem xét, điều chỉnh và chuẩn hoá cho phù hợp với chiến lược phát triển, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các bộ phận, vị trí, cơ chế ra quyết định và phối hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Green ID;

2.2       Hệ thống quản lý hiệu quả công việc theo mục tiêu được xây dựng và triển khai nhằm hướng tới việc đạt được các mục tiêu chiến lược và phát triển bền vững của tổ chức, đồng thời tạo động lực cho nhân viên bằng việc phát huy vai trò làm chủ trong việc tích cực đóng góp vào việc xây dựng các mục tiêu và cơ chế đánh giá minh bạch, công bằng;

2.3       Khung năng lực được xây dựng với từ điển năng lực và chuẩn năng lực cho các vị trí, làm cơ sở cho việc đánh giá và phát triển năng lực của đội ngũ nhân sự;

2.4       Các cán bộ nhân sự và cán bộ quản lý của Green ID được tư vấn trong việc xây dựng hệ thống quản lý nhân sự một cách bài bản và chuyên nghiệp hơn.

2.5       Các sản phẩm cụ thể bao gồm:

 1. Cơ cấu tổ chức, ma trận chức năng tổ chức và bộ phận
 2. MTCV cho các vị trí
 3. Bản đồ chiến lược, BSC - KPI của tổ chức và các bộ phận
 4. Form mẫu đánh giá hiệu quả công việc cá nhân
 5. Quy chế đánh giá
 6. Khung năng lực

3.0       Phạm vi công việc - Các hoạt động chính của dự án

3.1       Đánh giá thực trạng nguồn nhân sự và năng lực của Green ID nhằm xác định những nhu cầu thực sự, những vấn đề tiềm tàng và cơ hội phát triển bền vững của Green ID;

3.2       Xem xét và thiết kế lại cơ cấu tổ chức của Green ID cho phù hợp với định hướng phát triển;

3.3       Điều hành hội thảo xây dựng cơ cấu tổ chức, ma trận chức năng tổ chức;

3.4       Hướng dẫn phân bổ ma trận chức năng các bộ phận;

3.5       Đào tạo các cán bộ của Green ID về kỹ năng viết bản mô tả công việc;

3.6       Xem xét, hiệu chỉnh mẫu bản thảo mô tả công việc cho 8 vị trí;

3.7       Điều hành hội thảo xây dựng BSC-KPI của tổ chức và các bộ phận, hướng dẫn phân rã KPI tới các vị trí;

3.8       Điều hành hội thảo xây dựng khung năng lực;

3.9       Hướng dẫn xây dựng từ điển năng lực chuyên môn và chuẩn năng lực các vị trí;

3.10     Xem xét, hiệu chỉnh từ điển năng lực;

3.11     Điều hành hội thảo công bố khung năng lực và hướng dẫn đánh giá năng lực theo khung;

3.12     Chuẩn bị tài liệu cho các cuộc họp và hội thảo

4.0       Vai trò của Tư vấn

Có trách nhiệm:

 • Nghiên cứu văn bản, quan sát, phỏng vấn cán bộ, nhân viên GreenID để đánh giá thực trạng và xác định những nhu cầu cụ thể của GreenID mà tư vấn có thể trợ giúp bằng những lời khuyên và dịch vụ cụ thể.
 • Cùng GreenID xác định phạm vi công việc, nguồn lực cần thiết, kế hoạch hành động và kết quả cụ thể cần đạt được.  Đề xuất lịch làm việc.
 • Cùng làm việc với GreenID để đưa ra những giải pháp, vượt qua những rào cản trong quá trình thực hiện dự án, nhằm hướng tới những mục tiêu đã đề ra.
 • Cung cấp những công cụ quản trị nhân sự cần thiết như các form mẫu, bảng, biểu . . .
 • Giao tiếp tốt, truyền đạt và chuyển giao kiến thức tiên tiến cần thiết về phát triển tổ chức và quản lý nguồn nhân lực.
 • Giúp GreenID có được những kỹ năng cần thiết và sự tự tin trong khi củng cố những kỹ năng hiện có.
 • Hướng dẫn các thực hành tiên tiến phù hợp với lĩnh vực hoạt động và chiến lược của

GreenID.

 • Tuân thủ các quy định và chính sách của GreenID.
 • Bảo mật các thông tin do GreenID cung cấp.
 • Hỗ trợ và duy trì quan hệ hợp tác tốt đẹp hướng tới kết quả thông qua việc thường xuyên theo sát tiến độ công việc để thỏa mãn GreenID cao nhất.

5.0       Vai trò của GreenID

Bao gồm:

 • Ms. Nguỵ Thị Khanh - Giám đốc Green ID
 • Mr. Trần Tiến Đức – Phó Giám đốc Green ID
 • Các quản lý

 Có trách nhiệm:

 • Tham dự đầy đủ và đúng giờ các buổi họp với Tư vấn.
 • Cung cấp thông tin và tài liệu đầy đủ theo yêu cầu của tư vấn.
 • Tích cực đóng góp ý kiến, phản biện để hoàn thiện giải pháp
 • Ra quyết định lựa chọn giải pháp và công cụ phù hợp
 • Thực hiện các hoạt động hoàn thiện theo sự phân công, đảm bảo tiến độ và yêu cầu kết quả.

6.0       Thời gian và phương thức làm việc

Thời hạn của dự án là từ tháng 4 đến tháng 10/2018 kể từ ngày ký kết thỏa thuận hợp tác và có thể chấm dứt vào bất kỳ thời điểm nào trước đó trong bất kỳ trường hợp nào sau đây:

 • Công việc đã hoàn tất.
 • GreenID không thỏa mãn với chất lượng dịch vụ của Tư vấn.
 • Tư vấn không thể tiếp tục hợp tác.

GreenID và Tư vấn sẽ trao đổi về thời điểm kết thúc hoặc gia hạn thời gian hợp tác khi thấy cần thiết và/hoặc có nhu cầu mở rộng phạm vi hợp tác trên cơ sở tôn trọng ý chí và quyền tự quyết của nhau.

Tùy theo yêu cầu công việc, tư vấn và GreenID sẽ gặp nhau hoặc sẽ liên lạc và trao đổi với nhau qua điện thoại, e-mail và skype khi cần thiết. 

5. Yêu cầu chuyên môn:

 • Có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn phát triển tổ chức, đánh giá năng lực nhân sự

6. Nộp hồ sơ:

Các ứng viên quan tâm xin mời gửi hồ sơ theo email: ttduc@greenidvietnam.org.vn hoặc gửi bản cứng tới văn phòng của GreenID tại Phòng 707, tầng 7 tòa nhà Sunrise, 90 Trần Thái Tông,  Cầu Giấy, Hà Nội. Hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 15/3/2018
Hồ sơ bao gồm:
-          Thư bày tỏ quan tâm
-          Một bản CV cập nhật nhất