Green Innovation and Development Centre
GREEN DEVELOPMENT
  |   Author : GreenID Vietnam

Bring the community's voice to the policy center

Đưa tiếng nói của cộng đồng đến trung tâm chính sách

Phân tích chính sách là rất quan trọng cho công tác vận động chính sách, điều mà phải luôn luôn dựa trên những kiến thức khoa học có cơ sở. Do đó, việc xem xét và phân tích các chính sách hiện nay rất cần thiết trước khi bắt tay vào quá trình thực hiện vận động chính sách. Quá trình này giúp xác định các điểm mạnh và bất cập trong  các chính sách và khung pháp lý hiện hành, làm nổi bật được các lỗ hổng mà cần được giải quyết. Sáng kiến ​​chính sách có thể dẫn đến những thay đổi (có thể ở quy mô lớn) trong hành vi và thái độ của con người hướng tới bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng  nếu các  chính sách và pháp luật không song hành với nhau thì không thể ảnh hưởng đến sự thay đổi lâu dài và bền vững. Vì vậy, các tổ chức xã hội đóng một vai trò hết sức quan trọng trong việc thúc đẩy, thi hành và giám sát đảm bảo cho việc thi hành luật và chính sách có hiệu quả, mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng.

Là một trong những tổ chức xã hội tại Việt Nam, GreenID rất mong muốn đóng góp những nỗ lực của chúng tôi vào việc nâng cao tiếng nói của người dân địa phương và mang tiếng nói của họ đến những nhà quyết định quan trọng cũng như cơ quan nhà nước mà người dân địa phương có rất ít cơ hội để tiếp cận. Hay nói cách khác, chúng tôi sẽ đóng vai trò như là 1 kênh chuyển tài những ý kiến ​​của người dân/các đề xuất có tính thực tiễn với họ cũng như sự lo lắng của họ về những bất cập trong các chính sách có liên quan hiện có. Công việc của chúng tôi tập trung vào quản trị tốt môi trường trong các lĩnh vực như quản lý tài nguyên thiên nhiên, phát triển thủy điện, biến đổi khí hậu và năng lượng tái tạo với sự ưu tiên là đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó, các vấn đề liên quan đến quyền tham gia của các cộng đồng dễ bị tổn thương trong quá trình quyết định, sự tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan là cốt lõi và là mục tiêu nhắm tới trong các hoạt động của chúng tôi.